0

Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Het product is toegevoegd aan je winkelmand. Bekijk

Privacy beleid

Definities

a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de website;
c. DARQ Maastricht Maastrichter Smedenstraat 2, 6211GL Maastricht, 043 785 55 58
d. website: de website die draait op de domeinnaam www.darqmaastricht.com

Algemeen

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe DARQ Maastricht de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt. De persoonsgegevens die door DARQ Maastricht worden verwerkt zijn; naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

DARQ Maastricht verzamelt persoonsgegevens wanneer de gebruiker via de website gebruikersgegevens aan DARQ Maastricht verstrekt, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker informatie over diensten of producten van DARQ Maastricht aanvraagt, een bestelling bij DARQ Maastricht plaatst, of wanneer de gebruiker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van DARQ Maastricht.
DARQ Maastricht gebruikt deze persoonsgegevens voor doeleinden waarvoor de gebruiker de gegevens aan DARQ Maastricht heeft verstrekt. Wanneer de gebruiker DARQ Maastricht verzoekt om informatie over producten of diensten DARQ Maastricht verwerkt de gegeven informatie om dergelijke verzoeken af te handelen. Wanneer de gebruiker een bestelling plaatst, gebruikt DARQ Maastricht deze persoonlijke gegevens om de bestelling af te ronden. Wanneer de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, zal DARQ Maastricht deze persoonsgegevens gebruiken om nieuwsbrieven naar de gebruiker te sturen. Daarnaast kan DARQ Maastricht de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers te informeren over producten of diensten van DARQ Maastricht die voor de betreffende Gebruiker interessant kunnen zijn. Indien de Gebruiker hier bezwaar tegen heeft, kan hij of zij contact opnemen met  orders@darqmaastricht.com.

Gebruikers kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief, waardoor ze periodiek een e-mail kunnen ontvangen met informatie, nieuws en producten en diensten van DARQ Maastricht. Dit abonnement kan op elk moment door de gebruiker worden opgezegd. De e-mail wordt alleen gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van een gebruiker om aan deze inschrijflijst te worden toegevoegd. De gegevens worden voor dit doel bewaard, totdat de gebruiker het abonnement opzegt.

Sociale media knoppen

Op de website van DARQ Maastricht kunnen knoppen zijn geïnstalleerd om pagina’s of content van de website te delen op verschillende social media platforms zoals Facebook, Twitter, Linkedin, etc. De content die via deze buttons op deze platforms van derden wordt gedeeld, valt onder de verantwoordelijkheid van elk specifiek platform. Door op deze knoppen te klikken activeer je het betreffende platform. Wij adviseren gebruikers om de privacyverklaring van deze platforms te lezen om te zien wat zij met de persoonsgegevens van gebruikers doen wanneer zij op deze knoppen klikken.

Minderjarigen

Indien DARQ Maastricht toestemming nodig heeft van de gebruiker om persoonsgegevens te gebruiken en de gebruiker is jonger dan 16 jaar, dan dient de gebruiker toestemming te hebben van zijn of haar ouders of voogd om de persoonsgegevens aan DARQ Maastricht te verstrekken. De ouder of voogd kan in een dergelijk geval de aan DARQ Maastricht verstrekte persoonsgegevens altijd wijzigen of aanpassen.

Doorgifte aan 3e partij

DARQ Maastricht zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij: De doorgifte geschiedt aan een door DARQ Maastricht toegewezen gegevensverwerker voor doeleinden waarvoor DARQ Maastricht en de gegevensverwerker een overeenkomst hebben die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of DARQ Maastricht op grond van een wettelijke verplichting verplicht is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten. DARQ Maastricht kan ook persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de EU. DARQ Maastricht zorgt ervoor dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Neem voor meer informatie over de getroffen maatregelen contact op met info@darqmaastricht.com.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

DARQ Maastricht draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er tevens op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

DARQ Maastricht moet alle datalekken registreren en melden aan de lokale autoriteit voor gegevensbescherming, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Op basis van de registratie moet de gegevensbeschermingsautoriteit kunnen nagaan of DARQ Maastricht aan de meldplicht heeft voldaan.

DARQ Maastricht zal de perso(o)n(en) op de hoogte stellen van het datalek zoals hierboven beschreven, voor zover het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Volg ons op social media